หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

18 มีนาคม 2563 การวัดผลและประเมินผลโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
9 มีนาคม 2563 ข่าวจากสื่อมวลชน รร.กัลยาณีฯ เมืองคอน ใช้มาตรการตรวจเข้ม! สอบเข้า ม.1และ ม.4 เพื่อป้องกันโควิด-19
9 มีนาคม 2563 ประกาศสมาคมศิษย์เก่ากัลยาณีศรีธรรมราชของดจัดโครงการสอนเสริมความรู้ช่วงปิดเทอม
9 มีนาคม 2563 การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2
6 มีนาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม และแก้ไขสถานการณ์โรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
5 มีนาคม 2563 การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
3 มีนาคม 2563 ประกาศโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เรื่อง การเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส
24 กุมภาพันธ์ 2563 ปฏิทินปฏิบัติงานนัดหมายนักเรียน
1 18 19 20 21 22

กิจกรรมเด่น

1 18 19 20 21 22 112

ข่าวฝ่ายงาน

คนเก่งกัลยาณีฯ

  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียน

ภายในปี พ.ศ.2568 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นโรงเรียนคุณภาพ นักเรียนมีสมรรถนะตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการพัฒนา

ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช