หน้าแรก

กิจกรรมเด่น

1 21 22 23 24 25 155

ข่าวการแข่งขันประกวดต่างๆ

ข่าวฝ่ายงาน

คนเก่งกัลยาณีฯ

1 21 22 23 24 25 31

  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียน

ภายในปี พ.ศ.2568 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นโรงเรียนคุณภาพ นักเรียนมีสมรรถนะตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการพัฒนา

ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช