หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

14 มิถุนายน 2566 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 1/2566
6 มิถุนายน 2566 ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครโครงการติวเสริมความรู้ โอลิมปิกวิชาการ สอวน.
31 พฤษภาคม 2566 รับสมัครนักเรียนโครงการติวเสริมความรู้ โอลิมปิกวิชาการ สอวน.
23 พฤษภาคม 2566 รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าสอบเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารในสถานศึกษาโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
12 พฤษภาคม 2566 รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
11 พฤษภาคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราชาวไทยจ้างสอนวิชาสังคมศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ
10 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
3 พฤษภาคม 2566 ตารางเรียนตารางสอน และรายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
3 พฤษภาคม 2566 ในวันจันทร์ที่ 8 พ.ค. 66 ตรวจผม เครื่องแต่งกายและวินัยพื้นฐานนักเรียนทุกระดับชั้น
2 พฤษภาคม 2566 รับสมัครคัดเลือกบุคคลครูอัตราจ้างสอนวิชาสังคมศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ
1 2 3 4 5 23

กิจกรรมเด่น

1 2 3 4 5 155

ข่าวการแข่งขันประกวดต่างๆ

คนเก่งกัลยาณีฯ

1 2 3 4 5 31

  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียน

ภายในปี พ.ศ.2568 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นโรงเรียนคุณภาพ นักเรียนมีสมรรถนะตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการพัฒนา

ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช