หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

6 พฤษภาคม 2565 แผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
6 พฤษภาคม 2565 ชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565
3 พฤษภาคม 2565 งานสวัสดิการร้านค้าโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จะจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน สมุด ชุดวอร์ม กระเป๋า ถุงเท้า อีกครั้งวันที่ 5-6 พ.ค. 2565
3 พฤษภาคม 2565 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศสอนวิชาภาษาอังกฤษ และสอนวิชาคณิตศาสตร์
29 เมษายน 2565 ตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2565
29 เมษายน 2565 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พยาบาล
28 เมษายน 2565 สมัครเข้าร่วมโครงการเสริมความรู้พิชิตโอลิมปิกวิชาการ
28 เมษายน 2565 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พยาบาล
1 2 3 4 5 20

กิจกรรมเด่น

1 2 3 4 5 95

คนเก่งกัลยาณีฯ

1 2 3 4 5 14

ภายในปี พ.ศ.2568 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นโรงเรียนคุณภาพ นักเรียนมีสมรรถนะตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการพัฒนา