หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

19 กรกฎาคม 2565 กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
17 กรกฎาคม 2565 ประกาศการใช้บัญชี@kanlayanee.ac.th ของนักเรียน ครู-บุคลากรปัจจุบัน /ศิษย์เก่า และครู-บุคลากรเก่า
1 กรกฎาคม 2565 ตารางสอบกลางภาคเรียน 1/2565
21 มิถุนายน 2565 ขั้นตอนการบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์รูปแบบออนไลน์
20 มิถุนายน 2565 รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว พนักงานร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
17 มิถุนายน 2565 เชิญชวนนักเรียนใช้บริการห้องสมุดออนไลน์(e-Library)โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
13 มิถุนายน 2565 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย
9 มิถุนายน 2565 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย
1 2 3 4 5 22

กิจกรรมเด่น

1 2 3 4 5 112

คนเก่งกัลยาณีฯ

1 2 3 4 5 19

  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียน

ภายในปี พ.ศ.2568 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นโรงเรียนคุณภาพ นักเรียนมีสมรรถนะตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการพัฒนา

ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช