หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเด่น

1 28 29 30 31 32 155

ข่าวการแข่งขันประกวดต่างๆ

ข่าวฝ่ายงาน

คนเก่งกัลยาณีฯ

1 28 29 30 31

  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียน

ภายในปี พ.ศ.2568 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นโรงเรียนคุณภาพ นักเรียนมีสมรรถนะตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการพัฒนา

ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช