หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

30 พฤษภาคม 2565 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย
27 พฤษภาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย
22 พฤษภาคม 2565 ตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2565 (ฉบับปรับปรุง) เริ่มใช้ตั้งแต่ วันที่ 23 พฤษภาคม 2565
19 พฤษภาคม 2565 ประกาศโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน “คืนสู่ร่มจัน กัลยาณีฯ ครั้งที่ ๒๐”
17 พฤษภาคม 2565 รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
17 พฤษภาคม 2565 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย
6 พฤษภาคม 2565 แผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
6 พฤษภาคม 2565 ชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565
1 2 3 4 5 6 22

กิจกรรมเด่น

1 2 3 4 5 6 112

คนเก่งกัลยาณีฯ

1 2 3 4 5 6 19

  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียน

ภายในปี พ.ศ.2568 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นโรงเรียนคุณภาพ นักเรียนมีสมรรถนะตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการพัฒนา

ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช