หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

18 เมษายน 2565 การปักชุดนักเรียนและชุดพละ
18 เมษายน 2565 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่พยาบาล
11 เมษายน 2565 ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี
9 เมษายน 2565 รายชื่อ เลขประจำตัวนักเรียน และ e-mail ของนักเรียน ชั้น ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2565
7 เมษายน 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี
7 เมษายน 2565 ตัวอย่างทรงผมและการแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
31 มีนาคม 2565 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสอนวิชาคณิตศาสตร์ และครูอัตราจ้างสอนวิชาภาษาอังกฤษ
28 มีนาคม 2565 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี
1 2 3 4 5 6 19

กิจกรรมเด่น

1 2 3 4 5 6 87

คนเก่งกัลยาณีฯ

1 2 3 4 5 6 13

ภายในปี พ.ศ.2568 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นโรงเรียนคุณภาพ นักเรียนมีสมรรถนะตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการพัฒนา