หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

15 กุมภาพันธ์ 2566 ตารางสอบปลายภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2565
9 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ
31 มกราคม 2566 กำหนดการ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
16 มกราคม 2566 ปฏิทินการรับนักเรียน ห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566
23 ธันวาคม 2565 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
20 ธันวาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
16 ธันวาคม 2565 ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2565
8 ธันวาคม 2565 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
26 พฤศจิกายน 2565 ขอเชิญร่วมบริจาคทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
21 พฤศจิกายน 2565 การสอบประเมินความรู้ภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา 2565
1 2 3 4 5 6 21

กิจกรรมเด่น

1 2 3 4 5 6 137

คนเก่งกัลยาณีฯ

1 2 3 4 5 6 25

  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียน

ภายในปี พ.ศ.2568 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นโรงเรียนคุณภาพ นักเรียนมีสมรรถนะตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการพัฒนา

ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช