หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

3 พฤษภาคม 2565 งานสวัสดิการร้านค้าโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จะจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน สมุด ชุดวอร์ม กระเป๋า ถุงเท้า อีกครั้งวันที่ 5-6 พ.ค. 2565
3 พฤษภาคม 2565 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศสอนวิชาภาษาอังกฤษ และสอนวิชาคณิตศาสตร์
29 เมษายน 2565 ตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2565
29 เมษายน 2565 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พยาบาล
28 เมษายน 2565 สมัครเข้าร่วมโครงการเสริมความรู้พิชิตโอลิมปิกวิชาการ
28 เมษายน 2565 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พยาบาล
26 เมษายน 2565 กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม ปฐมนิเทศนักเรียนและถ่ายรูป นักเรียน ม.1 และ ม.4
25 เมษายน 2565 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสอนวิชาคณิตศาสตร์ และครูอัตราจ้างสอนวิชาภาษาอังกฤษ โครงการ The English Program
1 3 4 5 6 7 22

กิจกรรมเด่น

1 3 4 5 6 7 112

ข่าวฝ่ายงาน

22 พฤศจิกายน 2564 เกียรติบัตรการอบรมออนไลน์การสร้างสื่อวีดิโอการสอน โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
11 พฤศจิกายน 2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับการตรวจเยี่ยมจากผู้ตรวจราชการ
6 พฤศจิกายน 2564 คำสั่ง.. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานควบคุม ดูแล ประสานงานการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 2 ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
27 ตุลาคม 2564 คำสั่ง.. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานควบคุม ดูแล ประสานงานการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 2 ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
18 ตุลาคม 2564 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานควบคุม ดูแล ประสานงานการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
15 ตุลาคม 2564 เอกสารประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2564
1 3 4 5 6 7 12

คนเก่งกัลยาณีฯ

1 3 4 5 6 7 19

  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียน

ภายในปี พ.ศ.2568 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นโรงเรียนคุณภาพ นักเรียนมีสมรรถนะตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการพัฒนา

ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช