หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

11 เมษายน 2566 ระเบียบโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2566
5 เมษายน 2566 กำหนดเวลา เปิดระบบให้นักเรียนเลือก วิชาเลือกเพิ่มเติม กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมในเครื่องแบบ ภาษาที่ 3 ปีการศึกษา 2566
4 เมษายน 2566 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ
4 เมษายน 2566 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(Lab boy) – โครงการ SMGP
30 มีนาคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ
30 มีนาคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab boy) – โครงการ SMGP
20 มีนาคม 2566 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ
20 มีนาคม 2566 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab boy)-โครงการ SMGP
27 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ
23 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอเชิญชวนทุกท่าน บริจาคสิ่งของ เครื่องใช้ เพื่อส่งมอบให้กับผู้รอดชีวิตจากภัยพิบัติ และแผ่นดินไหวทั่วประเทศตุรกี และซีเรีย
1 3 4 5 6 7 23

กิจกรรมเด่น

1 3 4 5 6 7 155

ข่าวการแข่งขันประกวดต่างๆ

คนเก่งกัลยาณีฯ

1 3 4 5 6 7 31

  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียน

ภายในปี พ.ศ.2568 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นโรงเรียนคุณภาพ นักเรียนมีสมรรถนะตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการพัฒนา

ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช