หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

29 พฤศจิกายน 2564 เชิญชวนร่วมบริจาคทุนการศึกษาโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ประจำปี 2564
5 พฤศจิกายน 2564 กำหนดการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 2 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
1 พฤศจิกายน 2564 ประกาศโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
31 ตุลาคม 2564 หนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง และแบบคัดกรอง (เป็นเอกสารชุดใหม่ใช้ได้ทั้งนักเรียนหญิงและนักเรียนชายที่อายุต่ำกว่า 16 ปี)
29 ตุลาคม 2564 มาตรการการเฝ้าระวังและป้องการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ในการรับหนังสือและเอกสารประกอบการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564
27 ตุลาคม 2564 การฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 2 กำหนดการฉีดวัคซีน และรับหนังสือ เอกสารการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
26 ตุลาคม 2564 ปฏิทินการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
18 ตุลาคม 2564 หนังสือแจ้งผู้ปกครองการฉีดวัคซีนไฟเซอร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
1 7 8 9 10 11 22

กิจกรรมเด่น

1 7 8 9 10 11 112

ข่าวฝ่ายงาน

19 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab boy) SMGP
17 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab boy)โครงการ SMGP
12 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทัวร์จัดค่ายกิจกรรม M๒ Three ASEAN Naitons Camp๒๐๒๐ ณ สหพันธรัฐมาเลเซียและสาธารณรัฐสิงคโปร์
30 มกราคม 2563 รายละเอียดขอบเขตงานจ้างเหมาบริการทัวร์ (TOR)กิจกรรมดูงาน ณ สหพันธรัฐมาเลเซียและสหพันธรัฐสิงคโปร์
29 มกราคม 2563 จ้างเหมาบริการทัวร์จัดค่ายกิจกรรม M๒ Three ASEAN Naitons Camp๒๐๒๐ ณ สหพันธรัฐมาเลเซียและสาธารณรัฐสิงคโปร์
29 มกราคม 2563 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab boy)โครงการ SMGP
1 7 8 9 10 11 12

คนเก่งกัลยาณีฯ

1 7 8 9 10 11 19

  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียน

ภายในปี พ.ศ.2568 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นโรงเรียนคุณภาพ นักเรียนมีสมรรถนะตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการพัฒนา

ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช