E-Service 

ระบบงานพยาบาล

  • (พบเชื้อ-รักษา)แบบรายงานการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับครูและบุคลากร โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
  • รักษาหายแล้ว สำหรับครูและบุคลากร —แบบรายงานการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับครูและบุคลากร โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช