หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

22 มิถุนายน 2563 ตารางเรียนตารางสอนภาคเรียนที่ 1/2563
22 มิถุนายน 2563 ประกาศเลขประจำตัว ห้อง เลขที่ และ e-mail นักเรียน ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563
22 มิถุนายน 2563 ประกาศเลขประจำตัว ห้อง เลขที่ และ e-mail นักเรียน ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563
30 พฤษภาคม 2563 ตารางรหัสเข้าชั้นเรียนและคู่มือการใช้งานการศึกษาทางไกลด้วย Google Classroom
15 พฤษภาคม 2563 คำชี้แจง สำหรับผู้ปกครองของนักเรียนชั้น ม.2 การจัดการการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์โควิค-19
15 พฤษภาคม 2563 คำชี้แจง สำหรับผู้ปกครองของนักเรียนชั้น ม.3 การจัดการการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์โควิค-19
15 พฤษภาคม 2563 คำชี้แจง สำหรับผู้ปกครองของนักเรียนชั้น ม.5-ม.6 การจัดการการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์โควิค-19
10 พฤษภาคม 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์โรค COVID-19 ขอให้นักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชทุกคนตรวจสอบการใช้งานอีเมลโรงเรียน
1 9 10 11 12 13 14
1 9 10 11 12 13 73

ข่าวฝ่ายงาน

1 9 10 11