หน้าแรก

ประกาศโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

16 ตุลาคม 2564 กำหนดการฉีดวัคซีนไฟเซอร์สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.3
15 ตุลาคม 2564 เอกสารประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2564
5 ตุลาคม 2564 เรื่อง การฉีดวัคซีนไฟเซอร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 6
4 ตุลาคม 2564 กำหนดการฉีดวัคซีนไฟเซอร์สำหรับนักเรียน ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
1 ตุลาคม 2564 แนวปฏิบัติในการขอเอกสาร หลักฐาน ปพ.1 ปพ.7 แบบรับรองทางราชการต่างๆ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
27 กันยายน 2564 ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
21 กันยายน 2564 สำรวจข้อมูลการฉีดวัคซีนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
5 สิงหาคม 2564 ประกาศ งดการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 9-13 สิงหาคม
1 2 3 4 14
1 2 3 4 67

1 2 3 4 10