หน้าแรก

ประกาศโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

5 สิงหาคม 2564 เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและตารางเรียนออนไลน์
31 กรกฎาคม 2564 ตารางสอบภาคเรียนที่ 1/ 2564 (ฉบับปรับปรุง 31 ก.ค. 2564) และแนวปฏิบัติในการสอบกลางภาคออนไลน์
29 กรกฎาคม 2564 แบบรายงานการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน
23 กรกฎาคม 2564 ตารางสอบภาคเรียนที่ 1/ 2564 (ฉบับปรับปรุง) และแนวปฏิบัติในการสอบกลางภาคออนไลน์
22 กรกฎาคม 2564 แนวปฏิบัติในการขอเอกสาร หลักฐาน ปพ.1 ปพ.7 แบบรับรองทางราชการต่างๆ
20 กรกฎาคม 2564 ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
22 มิถุนายน 2564 การขยายเวลาเรียนแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 2)
21 มิถุนายน 2564 มาตรการควบคุมภายในโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่
1 2 3 4 5 14
1 2 3 4 5 67

ข่าวฝ่ายงาน

1 2 3 4 5 9
1 2 3 4 5 10