หน้าแรก

previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวประชาสัมพันธ์

15 พฤษภาคม 2563 คำชี้แจง สำหรับผู้ปกครองของนักเรียนชั้น ม.3 การจัดการการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์โควิค-19
15 พฤษภาคม 2563 คำชี้แจง สำหรับผู้ปกครองของนักเรียนชั้น ม.5-ม.6 การจัดการการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์โควิค-19
10 พฤษภาคม 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์โรค COVID-19 ขอให้นักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชทุกคนตรวจสอบการใช้งานอีเมลโรงเรียน
28 เมษายน 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการการรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (ภายใต้ พรก.ฉุกเฉิน)
30 มีนาคม 2563 การรับเอกสาร ปพ.1 และปพ.2 ของนักเรียนชั้น ม.3 และม.6 ปีการศึกษา 2562
18 มีนาคม 2563 การวัดผลและประเมินผลโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 28

ข่าวฝ่ายงาน

1 2 3 4 5

ภายในปี พ.ศ.2564 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความพอเพียง

วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช Version 2020

วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช Version 2020

วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช Version 2020อำนวยการผลิต : ดร.ส.สมบัติ มีสุนทรบรรณาธิการ : นุชนาฏ ชูจันทร์บท/เสียงบรรยาย : มนตรี คงแก้วลำดับภาพ/พิสูจน์อักษร : กิตติพงศ์ สุคนธปฏิภาค ขุท์ทะกะพันธ์Logo Animation : จักรกฤษณ์ สงดำผลิตโดย : บริษัท ครูเชาว์โชว์ จำกัด ร่วมกับ งานประชาสัมพันธ์กัลยาณีฯ

โพสต์โดย โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เมื่อ วันพุธที่ 22 มกราคม 2020