หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

25 พฤศจิกายน 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ-โครงการ SMGP
19 พฤศจิกายน 2563 ตารางเรียนตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2563
13 พฤศจิกายน 2563 ปฏิทินนัดหมายนักเรียน
12 พฤศจิกายน 2563 รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ-โครงการSMGP
3 พฤศจิกายน 2563 ขอเชิญชวนร่วมบริจาคทุนการศึกษา ช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ของโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
27 ตุลาคม 2563 ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 2- 5 พฤศจิกายน 2563
15 ตุลาคม 2563 ขอเชิญร่วมแข่งขันบาสเกตบอล 3×3 ระหว่างวันที่ 24 – 25 ตุลาคม 2563 ณ สนามแข่งขันโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
31 สิงหาคม 2563 ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563
1 5 6 7 8 9 12
Slider
1 5 6 7 8 9 63

1 5 6 7 8 9 10

วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช Version 2020

วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช Version 2020

วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช Version 2020อำนวยการผลิต : ดร.ส.สมบัติ มีสุนทรบรรณาธิการ : นุชนาฏ ชูจันทร์บท/เสียงบรรยาย : มนตรี คงแก้วลำดับภาพ/พิสูจน์อักษร : กิตติพงศ์ สุคนธปฏิภาค ขุท์ทะกะพันธ์Logo Animation : จักรกฤษณ์ สงดำผลิตโดย : บริษัท ครูเชาว์โชว์ จำกัด ร่วมกับ งานประชาสัมพันธ์กัลยาณีฯ

โพสต์โดย โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เมื่อ วันพุธที่ 22 มกราคม 2020