หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

6 มีนาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม และแก้ไขสถานการณ์โรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
5 มีนาคม 2563 การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
3 มีนาคม 2563 ประกาศโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เรื่อง การเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส
24 กุมภาพันธ์ 2563 ปฏิทินปฏิบัติงานนัดหมายนักเรียน
7 กุมภาพันธ์ 2563 ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562
30 มกราคม 2563 ปฏิทินการรับนักเรียน ม.1และม.4 ปีการศึกษา 2563
8 มกราคม 2563 ตรวจสอบ bookmark ตั้งเเต่วันที่ 9 – 15 มกราคม 2563
26 ธันวาคม 2562 ประกวดทําคลิปวิดีโอและสื่อประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ ม.ต้นและ ม.ปลาย
1 6 7 8 9
Slider
1 6 7 8 9 10 56

ข่าวฝ่ายงาน

1 6 7 8

ภายในปี พ.ศ.2564 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความพอเพียง

วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช Version 2020

วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช Version 2020

วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช Version 2020อำนวยการผลิต : ดร.ส.สมบัติ มีสุนทรบรรณาธิการ : นุชนาฏ ชูจันทร์บท/เสียงบรรยาย : มนตรี คงแก้วลำดับภาพ/พิสูจน์อักษร : กิตติพงศ์ สุคนธปฏิภาค ขุท์ทะกะพันธ์Logo Animation : จักรกฤษณ์ สงดำผลิตโดย : บริษัท ครูเชาว์โชว์ จำกัด ร่วมกับ งานประชาสัมพันธ์กัลยาณีฯ

โพสต์โดย โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เมื่อ วันพุธที่ 22 มกราคม 2020