หน้าแรก

ประกาศโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

13 พฤศจิกายน 2563 ปฏิทินนัดหมายนักเรียน
12 พฤศจิกายน 2563 รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ-โครงการSMGP
3 พฤศจิกายน 2563 ขอเชิญชวนร่วมบริจาคทุนการศึกษา ช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ของโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
27 ตุลาคม 2563 ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 2- 5 พฤศจิกายน 2563
15 ตุลาคม 2563 ขอเชิญร่วมแข่งขันบาสเกตบอล 3×3 ระหว่างวันที่ 24 – 25 ตุลาคม 2563 ณ สนามแข่งขันโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
31 สิงหาคม 2563 ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563
25 สิงหาคม 2563 คุณครูตรวจสอบ Bookmark ภาคเรียนที่ 1/2563
14 สิงหาคม 2563 ขอเรียนเชิญประชุม เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารศิษย์เก่ากัลยาณีศรีธรรมราช
1 7 8 9 10 11 14
1 7 8 9 10 11 67

1 7 8 9 10