ผ่านการคัดเลือกและรอบการอบรมรับอุปรณ์การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีและคุณครู ได้แก่ เด็กชายพศิน หนูทอง นักเรียนชั้นม.111 และเด็กชายนัทธเดช ธรรมมิกะกุล
ชั้นมัยมศึกษาปีที่ 209 ซึ่งผ่านการคัดเลือกและรอบการอบรมรับอุปรณ์การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน
ประจำปี 2566 โดยมีคุณครูภัททิยะ จันทร์อุดม เป็นครูที่ปรึกษาประจำทีม