รับสมัครนักเรียนเป็นตัวแทน แข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มเครือข่ายห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566

เฉพาะห้องเรียนพิเศษ SMGP และ MP ระดับชั้น ม.ปลาย

แข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มเครือข่ายห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนเตรียมอุมศึกษา วันที่ 26 กรกฎาคม 2566

admin

มิถุนายน 2, 2566

admin

พฤษภาคม 27, 2566

admin

มีนาคม 18, 2566

admin

มีนาคม 6, 2566
1 2 6