สมาคมศิษย์เก่ากัลยาณีศรีธรรมราช


คะแนนสอบชิงแชมป์เยาวชนคนเก่งครั้งที่ 12

 ประกาศ สมาคมศิษย์เก่ากัลยาณีศรีธรรมราช
เรื่อง การรับสมัครสอบโครงการสอบชิงแชมป์เยาวชนคนเก่ง ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่บัญชี)

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่บัญชี)  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2562

ม.1,ม.4              ม.2,ม.5                     ม.3,ม.6

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เข้ารับการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ครั้งที่ ๑

คลิกดูภาพกิจกรรม
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เข้ารับการประเมินสถาน
ศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

พิธีปิดค่ายศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย ๑ วิชาเคมี โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

คลิกดูภาพกิจกรรม
พิธีปิดค่ายศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย ๑ วิชาเคมี
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

บรรยากาศการเรียนการสอน ค่ายศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย ๑ วิชาเคมี

คลิกดูภาพกิจกรรม
บรรยากาศการเรียนการสอน ค่ายศูนย์โอลิมปิกวิชาการ
สอวน. ค่าย ๑ วิชาเคมี โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

ประชุมเชิงปฏิบัติการ ส.บ.ม.ท.

คลิกดูภาพกิจกรรม
ผู้อำนวยการ ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียน
กัลยาณีศรีธรรมราช ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ สมาคม
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย และ
ประธานสาขาฯ ทั่วประเทศ เรื่องการพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาระดับมัธยมศึกษา โดยท่าน ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์
อดีตเลขาธิการ กพฐ. วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

ประชุมคณะกรรมการบริหาร ส.บ.ม.ท.

คลิกดูภาพกิจกรรม
ผู้อำนวยการ ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียน
กัลยาณีศรีธรรมราช ในฐานะกรรมการบริหารสมาคม
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ร่วม
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ วันที่ ๑๐ ตุลาคม
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เข้ารับการประเมิน สมศ. รอบ ๔

คลิกดูภาพกิจกรรม
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เข้ารับการประเมิน
สถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับ
มัธยมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๘ ตุลาคม
๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมกัลยาณีศรีธรรมราช

Powered by WordPress and ShopThemes