โครงการค่ายวิชาการ “เรียนรู้เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทย”

คลิกดูภาพกิจกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนกัลยาณีศรี
ธรรมราช จัดโครงการค่ายวิชาการ “เรียนรู้เพื่อเพิ่ม

ผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทย” วันเสาร์ที่ ๓๑ สิงหาคม
๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โดยท่าน ดร.พรศักดิ์
จินา รองศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress and ShopThemes