ประชุมสภากาแฟคุ้มครองเด็กและเยาวชน

คลิกดูภาพกิจกรรม
สมาชิกชมรมฯ/พสน./คณะครูกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
/ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมประชุมสภากาแฟคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน วันเสาร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้อง
ประชุมกัลยาณีศรีธรรมราช โดยท่าน ดร.พรศักดิ์ จินา

รองศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress and ShopThemes