รางวัลเหรียญทองการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ “นครเกมส์”

คลิกดูภาพกิจกรรม
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับ
นักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬานักเรียน
นักศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช “นครเกมส์”

ครั้งที่ ๖๒ ประจำปี ๒๕๖๒ ประเภทกีฬาว่ายน้ำ รุ่น ๑๔ ปี ชาย

เด็กชายชนัญดร วิบูลย์ลักษณากุล นักเรียนชั้น ม.๑๐๙
**ได้รับรางวัลเหรียญทอง ผีเสื้อ ๕๐ เมตร**
**ได้รับรางวัลเหรียญทอง ฟรีสไตล์ ๑๐๐ เมตร**
**ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กรรเชียง ๕๐ เมตร**
**ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ฟรีสไตล์ ๕๐ เมตร**

เด็กชายภูริณัฐ รัตนะรัต นักเรียนชั้น ม.๒๐๔
**ได้รับรางวัลเหรียญทอง เดี่ยวผสม ๒๐๐ เมตร**
**ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ท่ากบ ๑๐๐ เมตร**
**ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ฟรีสไตล์ ๒๐๐ เมตร**
**ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ท่ากบ ๕๐ เมตร**

เด็กชายธนกฤต ศิริพันธ์ นักเรียนชั้น ม.๑๑๑
**ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ผีเสื้อ ๑๐๐ เมตร**
**ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ผีเสื้อ ๕๐ เมตร**

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress and ShopThemes