ผู้บริหารและคณะครู ร่วมงานศึกษาธิการภาคใต้

คลิกดูภาพกิจกรรม
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
ร่วมงานศึกษาธิการภาคใต้ จัดเลี้ยงอำลาชีวิตราชการ
ท่าน ดร.การุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
และข้าราชการในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค ๕/๖

/๗ ณ ห้องบงกชรัตน์ โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress and ShopThemes