Archive for October, 2019

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เข้ารับการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ครั้งที่ ๑

คลิกดูภาพกิจกรรม โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เข้ารับการประเมินสถาน ศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา

สมาคมศิษย์เก่ากัลยาณีศรีธรรมราช

คะแนนสอบชิงแชมป์เยาวชนคนเก่งครั้งที่ 12  ประกาศ สมาคมศิษย์เก่ากัลยาณีศรีธรรมราช เรื่อง การรับสมัครสอบโครงการสอบชิงแชมป์เยาวชนคนเก่ง ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่บัญชี)

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่บัญชี)  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

พิธีปิดค่ายศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย ๑ วิชาเคมี โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

คลิกดูภาพกิจกรรม พิธีปิดค่ายศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย ๑ วิชาเคมี โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

บรรยากาศการเรียนการสอน ค่ายศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย ๑ วิชาเคมี

คลิกดูภาพกิจกรรม บรรยากาศการเรียนการสอน ค่ายศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย ๑ วิชาเคมี โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

ประชุมเชิงปฏิบัติการ ส.บ.ม.ท.

คลิกดูภาพกิจกรรม ผู้อำนวยการ ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียน กัลยาณีศรีธรรมราช ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ สมาคม ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย และ ประธานสาขาฯ ทั่วประเทศ เรื่องการพัฒนาคุณภาพการ ศึกษาระดับมัธยมศึกษา โดยท่าน ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ อดีตเลขาธิการ กพฐ. วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

ประชุมคณะกรรมการบริหาร ส.บ.ม.ท.

คลิกดูภาพกิจกรรม ผู้อำนวยการ ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียน กัลยาณีศรีธรรมราช ในฐานะกรรมการบริหารสมาคม ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ร่วม ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ วันที่ ๑๐ ตุลาคม

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เข้ารับการประเมิน สมศ. รอบ ๔

คลิกดูภาพกิจกรรม โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เข้ารับการประเมิน สถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับ มัธยมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมกัลยาณีศรีธรรมราช

ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2562

ม.1,ม.4              ม.2,ม.5                     ม.3,ม.6

Powered by WordPress and ShopThemes