ประชุมเชิงปฏิบัติการ ส.บ.ม.ท.

คลิกดูภาพกิจกรรม
ผู้อำนวยการ ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียน
กัลยาณีศรีธรรมราช ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ สมาคม
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย และ
ประธานสาขาฯ ทั่วประเทศ เรื่องการพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาระดับมัธยมศึกษา โดยท่าน ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์
อดีตเลขาธิการ กพฐ. วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress and ShopThemes