โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เข้ารับการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ครั้งที่ ๑

คลิกดูภาพกิจกรรม
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เข้ารับการประเมินสถาน
ศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมกัลยาณีศรีธรรมราช

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress and ShopThemes