วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ภายในปี พ.ศ.2564 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความพอเพียง

 

 

 

 

Powered by WordPress and ShopThemes