รองชนะเลิศอันดับ ๑ ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชนกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๕

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวณัฎฐริณี ช่วยคง นางสาวธารารัตน์ เมฆสงค์
นางสาวกุลิสรา คล้ายดอกจันทร์ และนายก้องเกียรติ
แก้วแกม นักเรียนชั้น ม.๖๑๑ โครงการ SMGP ที่ได้รับ
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

การประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๒๙

คลิกดูภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ งานมหกรรม
วิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๒๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

คลิกดูภาพกิจกรรม
การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒
วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์

นักเรียนได้รับทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสาขาการสอนภาษาจีน

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับ
นายวัสยส ชวนเจริญ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๖ ที่ได้รับทุนการศึกษา เพื่อศึกษาต่อในระดับ
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการ SMGP

คลิกดูภาพกิจกรรม
โครงการห้องเรียนพิเศษ SMGP โรงเรียนกัลยาณี
ศรีธรรมราช จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนในโครงการ
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

โครงการจิตอาสาร่วมใจปรับปรุงภูมิทัศน์

คลิกดูภาพกิจกรรม
ผู้อำนวยการ ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียน
กัลยาณีศรีธรรมราช ในฐานะคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์
สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช นำผู้บังคับ
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

คลิกดูภาพกิจกรรม
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

คลิกดูภาพกิจกรรม
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

โครงการ “กต.ตร.จังหวัด พบ กต.ตร.สภ.ในสังกัด ภ.จว.นครศรีธรรมราช”

คลิกดูภาพกิจกรรม
ผู้อำนวยการ ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียน
กัลยาณีศรีธรรมราช ในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบ
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพม.๑๒

ผู้อำนวยการ ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียน
กัลยาณีศรีธรรมราช ร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๑๒ และเป็นตัวแทนโรงเรียนในการรับเกียรติบัตร
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

Powered by WordPress and ShopThemes