รายงานตัวนักเรียน ม.๑ ภาคปกติ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ปีการศึกษา ๒๕๖๒

คลิกดูภาพกิจกรรม
รายงานตัวนักเรียน ม.๑ ภาคปกติ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์

ประกาศผลการสอบ ม.1และม.4 ปีการศึกษา 2562

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประจำปีการศึกษา 2562

ผลคะแนนการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประจำปีการศึกษา 2562

 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

ผลคะแนนการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2562

 

สอบ O-NET ม.๓ และ ม.๖ คณิตศาสตร์ ได้ ๑๐๐ คะแนนเต็ม

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพัชราภรณ์ ขุนพารเพิง นักเรียนชั้น ม.๓๐๗ และนายศิรวิชญ์ ศรีประสม นักเรียนชั้น ม.๓๑๑ ที่สอบ O-NET ระดับชั้น ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วิชาคณิตศาสตร์ ได้ ๑๐๐ คะแนนเต็ม
และขอแสดงความยินดีกับนายสันติภูมิ มัจฉาชาญ และนางสาววิภาดา วรรณธราธร นักเรียนชั้น ม.๖๑๑ (โครงการ SMGP) ที่สอบ O-NET ระดับชั้น ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วิชาคณิตศาสตร์ ได้ ๑๐๐ คะแนนเต็ม

สอบเข้า ม.๔ ภาคปกติ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ปีการศึกษา ๒๕๖๒

คลิกดูภาพกิจกรรม
การสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ภาคปกติ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

สอบเข้า ม.๑ ภาคปกติ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ปีการศึกษา ๒๕๖๒

คลิกดูภาพกิจกรรม
การสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ภาคปกติ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

การประเมินผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มสหวิทยาเขตที่ ๑

คลิกดูภาพกิจกรรม
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคปกติ ร.ร.กัลยาณีฯ

คลิกดูภาพกิจกรรม
บรรยากาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
ระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

ดร.การุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมโรงเรียนกัลยาณีฯ

คลิกดูภาพกิจกรรม
๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒  ดร.การุณ สกุลประดิษฐ์
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติมาเยี่ยม
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พร้อมทั้งเยี่ยมชม
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

โครงการประชาธิปไตยรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

คลิกดูภาพกิจกรรม
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโครงการ
ประชาธิปไตยรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎร วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมกัลยาณีศรีธรรมราช

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.๑ , ม.๒ , ม.๔ และ ม.๕

คลิกดูภาพกิจกรรม
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ , ๒ , ๔ และ ๕ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันอาทิตย์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารอเนกประสงค์ ๑๐๐ ปีกัลยาณีฯ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

Powered by WordPress and ShopThemes