รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขัน IQ 180 Challenge

คลิกดูภาพกิจกรรม
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับ
นักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ พร้อมเงิน
รางวัล ๒,๐๐๐ บาท การแข่งขัน IQ 180 Challenge
ในงานสาธิตวิชาการครั้งที่ ๗ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

รางวัลชนะเลิศ ระดับภาค ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษา ในการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลงานเป็นเลิศ (Best Practice )

คลิกดูภาพกิจกรรม
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลชนะเลิศ
ระดับภาค ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษา ในการคัดเลือกสถานศึกษาที่มี
ผลงานเป็นเลิศ (Best Practice ) ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

ผู้บริหารและคณะครู ร่วมงานศึกษาธิการภาคใต้

คลิกดูภาพกิจกรรม
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
ร่วมงานศึกษาธิการภาคใต้ จัดเลี้ยงอำลาชีวิตราชการ
ท่าน ดร.การุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
และข้าราชการในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค ๕/๖
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๒๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

คลิกดูภาพกิจกรรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๒
จัดงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๒๙
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

สอบผ่านคัดเลือกลำดับที่ ๑ เป็นตัวแทนประเทศไทยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศญี่ปุ่น

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุคันธ์ธารา ยนต์โต นักเรียนชั้น ม.๔๑๒ ในโครงการแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น ได้สอบผ่านคัดเลือกเป็นลำดับที่ ๑ จากการสอบคัดเลือกทั่วประเทศ เป็นตัวแทนประเทศไทย ๒ คน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศญี่ปุ่น ในทุน Toshiba Youth Club Asia Vol.6 2019

รางวัลเหรียญทองการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ “นครเกมส์”

คลิกดูภาพกิจกรรม
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับ
นักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬานักเรียน
นักศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช “นครเกมส์”
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

โครงการค่ายวิชาการ “เรียนรู้เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทย”

คลิกดูภาพกิจกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนกัลยาณีศรี
ธรรมราช จัดโครงการค่ายวิชาการ “เรียนรู้เพื่อเพิ่ม
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

ประชุมสภากาแฟคุ้มครองเด็กและเยาวชน

คลิกดูภาพกิจกรรม
สมาชิกชมรมฯ/พสน./คณะครูกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
/ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมประชุมสภากาแฟคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน วันเสาร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้อง
ประชุมกัลยาณีศรีธรรมราช โดยท่าน ดร.พรศักดิ์ จินา
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

เปิดตัวพรรคเฌอ (เบอร์ ๒)

คลิกดูภาพกิจกรรม
การเปิดตัวพรรคเฌอ (เบอร์ ๒) ผู้ลงสมัครคณะกรรมการ
นักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รุ่นที่ ๑๐๒ ปีการ
ศึกษา ๒๕๖๒ โดยนายพบตะวัน เกราะเเก้ว นักเรียนชั้น
ม.๕๑๐ เป็นผู้ลงสมัครประธานคณะกรรมการนักเรียน
รุ่นที่ ๑๐๒ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารอเนก
ประสงค์ ๑๐๐ ปี กัลยาณีฯ

เปิดตัวพรรคกัลดิเรก (เบอร์ ๑)

คลิกดูภาพกิจกรรม
การเปิดตัวพรรคกัลดิเรก (เบอร์ ๑) ผู้ลงสมัคร
คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
รุ่นที่ ๑๐๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยนายณภัสกร
พาหุรัตน์ นักเรียนชั้น ม.๕๐๘ เป็นผู้ลงสมัครประธาน
คณะกรรมการนักเรียน รุ่นที่ ๑๐๒ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารอเนกประสงค์ ๑๐๐ ปี กัลยาณีฯ

Powered by WordPress and ShopThemes