รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์

คลิกดูภาพกิจกรรม
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับ
นักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขัน
ตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย เมื่อวันที่ ๑๘
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

ประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่องปัญญาประดิษฐ์ (A I) กับการมัธยมศึกษาไทย

คลิกดูภาพกิจกรรม
ผู้อำนวยการ ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียน
กัลยาณีศรีธรรมราช ร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง
ปัญญาประดิษฐ์ (A I) กับการมัธยมศึกษาไทย
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันอ่านออกเสียงภาษาจีน ระดับ ม.ต้น

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กหญิงกฤตธรา รอดสมบุญ นักเรียนชั้น ม.๓๐๖
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันอ่านออกเสียง
ภาษาจีนระดับ ม.ต้น จากการเข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะภาษาจีน วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

โล่รางวัลสถานศึกษาที่ได้จัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีนักเรียนสอบได้มากเป็นลำดับที่ ๔ ในคณะธรรมยุต

คลิกดูภาพกิจกรรม
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขัน E-Sport ROV และรางวัลชมเชย การแข่งขันวาดภาพโดยใช้โปรแกรม Paint

คลิกดูภาพกิจกรรม
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

สอบ Pre O-NET ของนักเรียนระดับชั้น ม.๓ และ ม.๖ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ปีการศึกษา ๒๕๖๒

คลิกดูภาพกิจกรรม
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ ๒๕

คลิกดูภาพกิจกรรม
สโมสรไลออนส์สากล ภาครวม ๓๑๐ ประเทศไทย ร่วม
กับ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไลออนส์ศรีนคร
ไลออนส์นครศรีธรรมราช ไลออนส์ทุ่งสง ไลออนส์
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

คำคมแสนสนุก

คลิกดูภาพกิจกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรม
ราช จัดโครงการอบรม “คำคมแสนสนุก” วันเสาร์ที่
๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์
โดยท่านรองผู้อำนวยการศักดิ์ชัย คงแก้ว  รองผู้อำนวย
การกลุ่มบริหารทั่วไป เป็นประธานในพิธีเปิด

ประชุมกลุ่มสหวิทยาเขตที่ ๑ (Cluster ๑) การจัดนิทรรศการ ผลงานครู นักเรียนและบุคลากร ครั้งที่ ๒๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

คลิกดูภาพกิจกรรม
การประชุมกลุ่มสหวิทยาเขตที่ ๑ (Cluster ๑) การจัด
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันบาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี ชาย

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับ
นักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขัน
บาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี ชาย การแข่งขันกีฬา
นักเรียน นักศึกษาและประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

Powered by WordPress and ShopThemes