รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันบาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับ
นักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การ
แข่งขันบาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันบาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี หญิง

คลิกดูภาพกิจกรรม
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับ
นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันบาสเกต
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

งานชุมนุมยุวกาชาดทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

คลิกดูภาพกิจกรรม
ตัวแทนนักเรียนยุวกาชาด โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
จำนวน ๑๖ คน ร่วมงาน “ชุมนุมยุวกาชาดทั่วประเทศ
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธี
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

คลิกดูภาพกิจกรรม
โครงการห้องเรียนพิเศษ SMGP โรงเรียนกัลยาณี
ศรีธรรมราช นำนักเรียนระดับชั้น ม.๑ ทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี
โดยนักเรียนได้ให้ความสนใจในกิจกรรมได้ทดลอง
เล่นเครื่องเล่นทางวิทยาศาสตร์ ได้รับความรู้ ความสนุก
และได้รับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ประชุมร่วมกับชมรมครูเก่า เรื่องการจัดกิจกรรมทำบุญทักษิณานุปทานอุทิศ

คลิกดูภาพกิจกรรม
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ร่วมประชุมกับชมรมครูเก่า
เรื่องการจัดกิจกรรมทำบุญทักษิณานุปทานอุทิศ
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๒๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

คลิกดูภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ งานมหกรรม
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

นโยบายการเรียนรู้ Coding เพื่อเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ ๒๑ สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา

คลิกดูภาพกิจกรรม
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

ยินดีต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศตุรกีและไต้หวัน

คลิกดูภาพกิจกรรม
สโมสรโรตารี นครศรีธรรมราช ได้นำนักเรียนแลก
เปลี่ยน Mr.Erkin Dere นักเรียนแลกเปลี่ยนจาก
ประเทศตุรกี มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมที่
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช และสโมสรโรตารี
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการ ระดับ ม.ปลาย Checkpoint Math Game

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับ
นายกิตติพิชญ์ เทพทอง  นายปริวัตน์ เลื่อนเส้ง และ
นายหัสดี กาญจนภักดิ์ นักเรียนชั้น ม.๕๑๑ ที่ได้รับ
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

รางวัลชนะเลิศโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการ ระดับ ม.ปลาย Arena of Math Fighting World

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวนภสร ขาวคง นางสาวมนัสนันท์ บุญฤทธิ์  และ
นางสาวบัณฑิตา พุฒแก้ว นักเรียนชั้น ม.๕๑๑ ที่ได้รับ
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

Powered by WordPress and ShopThemes