ภาพกิจกรรม

ประเมิน สมศ รอบสี่

8  ตุลาคม 2562


ประเมินโรงเรียนพระราชทาน

7 ตุลาคม  2562


การประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา

แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)

4 ตุลาคม 2562

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช


สัมนากรรมการสภานักเรียน รุ่นที่102

29 กันยายน –  1 ตุลาคม 2562

ณ ล่องแก่งลุงทัน แอนท์ โฮมสเตย์  พัทลุง


งานเกษียณอายุราชการ 2562

20  กันยายน 2562


ภาพกิจกรรมการแข่งขันกรีฑาคณะสี

ประจำปี 2562

4-5 กรกฎาคม 2562


ภาพกิจกรรมรับการประเมิน OBECQA

19 มิถุนายน 2562


ภาพกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

13 มิถุนายน 2562


 


ภาพกิจกรรมงานร่มจันกัลยาณี ครั้งที่ 17

ประจำปี 2562


ภาพกิจกรรมปัจฉิม ปีการศึกษา 2561

15  กุมภาพันธ์  2562248541


พิธีมอบเกียรติบัตร งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน

ครั้งที่ 68  ปีการศึกษา 2561 


งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน

ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561  จังหวัดตรัง


ภาพกิจกรรม อบรม การบันทึก logbook

17  พฤศจิกายน  2561

ณ ห้องประชุมราชพฤษ์  โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช


 

ภาพกิจกรรมสัมมนากรรมการนักเรียน รุ่น 102 

2-4  กันยายน 2561

ณ ลุงทันรีสอร์ท  อำเภอป่าพยอม  จังหวัดพัทลุง

 


กิจกรรม เกษียณวารานุสรณ์ 2561 

17  กันยายน 2561


มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา  ครั้งที่ 28 ปีการศึกษา 2561

5-7  กันยายน  2561

 


กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี เครือข่ายผู้ปกครอง 2561 

29  สิงหาคม  2561


 

ภาพกิจกรรม การเขียนรายงาน OBECQA 

16-18 กรกฎาคม  2561

ณ อุทยายานแห่งชาติน้ำตกโยง  อำเภอทุ่งสง  จงหวัดนครศรีธรรมราช


 

ภาพกิจกรรมการแข่งขันกรีฑาคณะสี กัลยาณีฯ 2561

12-13  กรกฎาคม  2561

ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช


 

ภาพกิจกรรม การอบรม Active Learning ด้วยกระบวนการ PLC

6-7 กรกฎาคม  2561

ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า สุราษฎร์ธานี


ภาพกิจกรรม การพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ของผู้เรียนให้เป็น  “คนดี  มีวินัย”

กลุ่มเครือข่ายกัลยาณี

30  มิถุนายน 2561 – 1 กรกฎาคม  2561

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  โรงเรียนกัลยาณีกัลยาณีศรีธรรมราช

 ภาพกิจกรรม แข่งขันกรีฑาคณะสี ประจำปีการศึกษา 2561

“The Century of  Grandeur Games (100 ปี กัลยาณีฯ 100 ปีแห่งความยิ่งใหญ่)”


 

ภาพกิจกรรมพิธีไหว้ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา 2561

14 มิถุนายน 2561


ประมวลภาพ คืนสู่ร่มจันกัลยาณี ครั้งที่ 16

2  มิถุนายน  12561


ประมวลภาพ บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์  100 ปีกัลยาณี

2  มิถุยายน  2561

 


ประมวลภาพกิจกรรม ขบวนเกียรติยศ 100 ปี กัลยาณี

1 มิถุนายน 2561

 


ภาพกิจกรรม 100 ปี กัลยาณีฯ เปิดบ้านนางฟ้า 61

 ประมวลภาพกิจกรรม

๑๐๐ ปี กัลยาณี  ๒๕๖๑


ภาพกิจกรรม บันทึกเทป อสมท.

18 พฤษภาคม 2561


ภาพกิจกรรมการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

25-28 มีนาคม  2561


ภาพการประชุมผู้ปกครอง 2-2560

11 มีนาคม  2561

ณ หอประชุมเมือง ทุ่งท่าลาด  นครศรีธรรมราช


ภาพขบวนแห่ผ้าขี้นธาตุ

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 

1 มีนาคม  2561


ภาพกิจกรรมสมโภชผ้าพระบฏ

26  กุมภาพันธ์  2561

ณ ห้องประชุมโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช


ภาพกิจกรรมบวงสรวงพระพิฆเนศ

24-25 กุมภาพันธ์ 2561


ภาพกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

ปีการศึกษา 2560

 9-14  กุมภาพันธ์  2561


ภาพกิจกรรมค่าย ในเครื่องแบบ

ปีการศึกษา 2560 

17-19  มกราคม  2561


 ภาพกิจกรรมวันครู 2561 

16  มกราคม  2561

ณ โรงแรมทวินโลตัส  นครศรีธรรมราช


ภาพกิจกรรม ปรับปรุงหลักสูตร สถานศึกษา

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

15  มกราคม  2561

ณ โรงแรมราวดี  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช


กิจกรรมให้ทานไฟ  กัลยาณีศรีธรรมราช

13  มกราคม  2561


ภาพโครงการชิงแชมป์เยาวชนคนเก่ง ครั้งที่ 10 

100 ปี กัลยาณีสรนีธรรมราช

6-7  มกราคม  2561


ภาพกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.5-2560

วันที่ 3-4 มกราคม 2561

ณ อำเภอสิชล และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


ภาพกิจกรรมสานสายใยสัมพันธ์ กัลยาณี ปีใหม่ 2561 (ภาคกลางวัน)

29 ธันวาคม 2560


ภาพกิจกรรมสานสายใยสัมพันธ์ กัลยาณี ปีใหม่ 2561 (ภาคกลางคืน)

29 ธันวาคม 2560


ภาพกิจกรรมประชุมปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 ปี

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

27-28 ธันวาคม  2560

ณ โรงแรมแกรนค์ปาร์ค


ภาพกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้  ครั้งที่ 67

19-21 ธันวาคม 2560

ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 


ภาพกิจกรรมการทำ MOU กัลยาณีศรีธรรมราช กับ king Edward VII

4 ธันวาคม 2560

ณ ห้องประชุมโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช


ภาพกิจกรรมสานสัมพันธ์สายชั้น ม.5  

18 พฤศจิกายน  2560

ณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  ฝั่ง 2


ภาพกิจกรรม พิธีมอบเกียรติบัตร มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27

16  พฤศจิกายน  2560

ณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช


ภาพกิจกรรม ก.ณ. ก้าวคนละก้าว กับพี่ตูน

11  พฤศจิกายน  2560


ภาพกิจกรรมรักษ์มารยาทรักษ์สะอาด ม.1  ปีการศึกษา 2560

โดยเครือข่ายผู้ปกครองมัธยมศึกษาปีที่ 1

11  พฤศจิกายน  2560

ณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช


ภาพกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2560

8   พฤศจิกายน 2560

ณ  ห้องประชุม อาคาร 3 ชั้น  2 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช


ภาพกิจกรรมการอบรม Google App Foreducation

6-7 พฤศจิกายน  2560

ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์  โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช


ภาพพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ส่วนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 


ภาพกิจกรรมสร้างเสริมการปฏิบัติงานของนักเรียน รุ่นที่ 100

7-9 ตุลาคม  2560

ณ ลุงทัน แอนด์  โฮมสเตย์  อำเภอป่าพะยอม  จังหวัดพัทลุง

เกียรติบัตรการสร้างเสริมการปฏิบัติงานของนักเรียน รุ่นที่ 100


ภาพกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

นักเรียน ม.509 ปี 2560

ณ ฝายมีชีวิตวังเพดาน คลองท่าดี  ตำบลกำแพงเซา  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 


ภาพกิจกรรมมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ 60

14 กันยายน 2560 


ภาพกิจกรรมมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27  ปีการศึกษา 2560

วันที่ 6-8 กันยายน 2560 


ภาพกิจกรรม อบรมการสร้าง Portfolio Online

สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6

2  กันยายน 2560

ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช


ภาพสัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

11-12 สิงหาคม  2560

ณ นิณีรีสอร์ท  จ.ตรัง


ภาพกิจกรรมวันแม่ 60

11  สิงหาคม  2560


ภาพกิจกรรมกรีฑาสี ประจำปี 2560

25-26  กรกฎาคม 2560


ภาพกิจกรรม ค่าย SMTE 

ครั้งที่ 6  22-24  มิถุนายน 2560


ภาพกิจกรรมกรีฑาคณะสี

ปีการศึกษา 2560


ภาพกิจกรรมวันไหว้ครู กัลยาณีศรีธรรมราช

วันที่ 8 มิถุยายน 2560


ภาพกิจกรรม ร่มจันกัลยาณีฯ ครั้งที่ 15

วันที่ 3 มิถุนายน  2560


ภาพกิจกรรมการอบรม STEM ประถมศึกษา

1-3 พฤษภาคม  2560

ณ ศูนย์อบรม สพฐ44 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช


ภาพกิจกรรมอบรมจริยธรรม

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

29 เมษายน 2560

ณ วัดพระมหาธาตุวรวิหาร

(ภาพจากกล้องครูอรุณ  ไชยวรรณ์ และline กลุ่มกัลยาณี)


ภาพกิจกรรมการอบรม STEM มัธยมศึกษาตอนต้น

26-28 เมษายน  2560

ณ ศูนย์อบรมโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 


ภาพกิจกรรมวันวิชาการ เปิดบ้านนางฟ้า ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ปีการศึกษา 2559

27 กุมภาพันธ์  2560

(กล้องครูอรุณ)


 พิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัล โครงการชิงแชมป์เยาวชนคนเก่งครั้งที่  ปีการศึกษา 2559

27 กุมภาพันธ์  2560

(กล้องครูอรุณ)


ภาพกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559

16 กุมภาพันธ์ 2560

(จากกล้องครูอรุณ และline กลุ่มกัลยาณี)


 ภาพกิจกรรมประกวดการออกแบบเว็บไซด์ งานราชภัฏวิชาการ 2560

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

รับถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 2000 บาท


ภาพพิธีมอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับภาคใต้และระดับชาติ 2559

(กล้องครูอรุณ)


ภาพกิจกรรม อบรม Active Learning

2-3 กุมภาพันธ์ 2560

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

(จากกล้องครูอรุณและline กลุ่มกัลยาณี)


 ภาพกิจกรรม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  ครั้งที่ 66

ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปทุมธานี

27 มกราคม 2560 – 1 กุมภาพันธ์ 2560

(กล้องครูอรุณ)


 ภาพกิจกรรม ค่ายลูกเสือ ม.3

18-20 มกราคม 2559

น้ำตกโตนงาช้าง จังหวัดสงขลา

(กล้องครูอรุณ)


 ภาพกิจกรรมทำบุญให้ทานไฟ

ระดับชั้น ม.4    14 มกราคม 2560

ณ วัดชะเมา

(กล้องครูอรุณ)


ภาพกิจกรรมงานมหกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 จังหวัดระนอง

18-23 ธันวาคม 2559

(กล้องครูอรุณ)

Powered by WordPress and ShopThemes