รับสมัครนักเรียนเป็นตัวแทน แข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มเครือข่ายห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566


เฉพาะห้องเรียนพิเศษ SMGP และ MP ระดับชั้น ม.ปลาย

แข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มเครือข่ายห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนเตรียมอุมศึกษาภาคใต้
วันที่ 26 กรกฎาคม 2566

ประเภททีมๆละ 2 คน (สมัครเป็นทีม) โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชส่งตัวแทนเข้าแข่งขันจำนวน 3 ทีม


ประเภททีมๆละ 3 คน (สมัครเป็นทีม) โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชส่งตัวแทนเข้าแข่งขันจำนวน 2 ทีม