การประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช มอบหมายให้นายเรืองศักดิ์ สุพงษ์วิบูลพันธ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยมีนายวัชรินทร์ ธรรมชาติ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคคล พร้อมด้วยหัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระฯ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกัลยาณีศรีธรรมราช

คลิกดูภาพกิจกรรม