การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางบุญงาม ไชยรักษ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมีนายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกัลยาณีศรีธรรมราช

คลิกดูภาพกิจกรรม