การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ เพื่อชี้แจงนโยบายและรายงานผลการจัดการศึกษา ดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อร่วมกันดูแลช่วยเหลือส่งเสริมพัฒนา แก้ปัญหาในด้านต่าง ๆ ของนักเรียน ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา และเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและผู้ปกครอง โดยมีคณะผู้บริหาร ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง และคุณครูที่ปรึกษา ร่วมประชุม ณ อาคารอเนกประสงค์ ๑๐๐ ปี กัลยาณีฯ

คลิกดูภาพกิจกรรม