ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขัน Crossword Game

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 🤍💙

🥳 ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนในการแข่งขัน Crossword Game

EduPLOYS Triple Game Southern Challenge 2024 ณ Hat Yai Hall, Central Hat Yai ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ 🏆🎉🎊