งานเปิดบ้านห้องเรียนพิเศษ SMTE เครือข่ายภาคใต้ตอนบน ปีการศึกษา ๒๕๖๗

งานเปิดบ้านห้องเรียนพิเศษ SMTE เครือข่ายภาคใต้ตอนบน ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๕ – ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ โรงเรียนสตรีพัทลุง🧬🧪🌡
คลิกดูภาพกิจกรรม