ต้อนรับคณะจากมูลนิธิฮาคูโฮโด ที่มาเยี่ยมชมการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ให้การต้อนรับคณะจากมูลนิธิฮาคูโฮโด ที่มาเยี่ยมชมการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมูลนิธิฮาคูโฮโด ดำเนินโครงการทุนฝึกอบรมครู ณ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นโครงการภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการศึกษาภาษาญี่ปุ่น เพื่อนำผลที่ได้จากการเยี่ยมชมมาประกอบการพิจารณาคัดเลือกถ่ายทำการเรียนการสอนต่อไป

คลิกดูภาพกิจกรรม