นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน EduPLOYS Triple Game Southern Challenge 2024 ในกิจกรรม Crossword Game ณ Hat Yai Hall Central Hat Yai

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมกับโครงการ English Program โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 🤍💙

ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน EduPLOYS Triple Game Southern Challenge 2024 ในกิจกรรม Crossword Game ณ Hat Yai Hall Central Hat Yai ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ ซึ่งมีตัวแทนมัธยมต้น ๒ ทีม และมัธยมปลาย ๓ ทีม

ร่วมส่งกำลังให้กับตัวแทนทุกคนครับ ✌🏻❤️

#KANLAYANEE

#KNcrossword