ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสอนวิชาวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ(ชาวต่างประเทศ)

P