ประกาศโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน เจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน เจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน 1 อัตรา