พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU เพื่อส่งเสริมศักยภาพของสภานักเรียนร่วมกัน

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ สภานักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สภานักเรียนโรงเรียนสตรีทุ่งสง และสภานักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ได้ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU (Memorandum of understanding) เพื่อส่งเสริมศักยภาพของสภานักเรียนร่วมกัน ณ โรงแรมชฎา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช