รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมค่ายเสริมความรู้พิชิต โอลิมปิกวิชาการ สอวน.

รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมค่ายเสริมความรู้พิชิต โอลิมปิกวิชาการ สอวน. สาขาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
คณิตศาสตร์ ดาราศาสตร์ คอมพิวเตอร์ IJSO (เฉพาะ ม.ต้น)