รางวัลการประกวดพานไหว้ครู เนื่องในกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

ขอแสดงความยินดี 🎉

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดพานไหว้ครู เนื่องในกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

🌸ประเภทสวยงาม ระดับ ม.ต้น

ชนะเลิศ ม.๒๐๘

รองชนะเลิศอันดับ ๑ ม.๒๐๖

รองชนะเลิศอันดับ ๒ ม.๓๐๖

ชมเชย ม.๑๐๔

ชมเชย ม.๒๐๙

🌸ประเภทสวยงาม ระดับ ม.ปลาย

ชนะเลิศ ม.๖๐๓

รองชนะเลิศอันดับ ๑ ม.๕๐๕

รองชนะเลิศอันดับ ๒ ม.๖๐๗

ชมเชย ม.๔๐๒

ชมเชย ม.๔๐๗

🌼ประเภทความคิดสร้างสรรค์ ระดับ ม.ต้น

ชนะเลิศ ม.๒๐๓

รองชนะเลิศอันดับ ๑ ม.๓๐๙

รองชนะเลิศอันดับ ๒ ม.๒๐๔

ชมเชย ม.๑๐๙

ชมเชย ม.๓๑๐

🌼ประเภทความคิดสร้างสรรค์ ระดับ ม.ปลาย

ชนะเลิศ ม.๖๐๒

รองชนะเลิศอันดับ ๑ ม.๖๐๙

รองชนะเลิศอันดับ ๒ ม.๖๑๐

ชมเชย ม.๖๐๔

ชมเชย ม.๕๐๘

คลิกดูภาพกิจกรรม