รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตามโครงการความสามารถพิเศษด้านกีฬาบาสเกตบอล

ขอแสดงความยินดี🎉

ผลการแข่งขันตามโครงการความสามารถพิเศษด้านกีฬาบาสเกตบอล ในการเข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอล ๓×๓ “Trang Streetball Championship 2024” ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ จังหวัดตรัง

ทีมโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่น ๑๖ ปีชาย ประกอบด้วย

๑. นายสิรภัทร นุ่นสง

๒. นายสุวิจักขณ์ พาลีวล

๓. นายทีปกร ปลอดอ่อน

๔. นายภัทรพล ไชยภาวร

รองชนะเลิศ อันดับ ๒ รุ่น ๑๖ ปี ชาย ประกอบด้วย

๑. นายเกียรติศักดิ์ จงจิตร

๒. นายธนภัทร์ จุลเลษ

๓. นายอธิป สุขสงค์

รองชนะเลิศ อันดับ ๒ รุ่น ๑๘ ปี ชาย ประกอบด้วย

๑. นายอธิป สุขสงค์

๒. นายชนะสิทธิ ย้อยนวล

๓. นายอุดมศักดิ์ บุญฤทธิ์

๔. นายกฤชณัท คนดี

ครูผู้ควบคุม : นายวิทยา ชุมหล่อ และ ส.ต.ต.สุธา หนูประสิทธิ์

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

คลิกดูภาพกิจกรรม