รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๑ ประเภทตอบปัญหาวิชาการสาธารณสุข

ขอแสดงความยินดี

ภาพแห่งความภาคภูมิใจ #PublicHealthContest2024🎉

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๑ ประเภทตอบปัญหาวิชาการสาธารณสุข

🤍� โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช Kanlayanee Si Thammarat School 🤍💙

.

นางสาววิชุดา ทรงเลิศ

นางสาวนุชนาฏ ผิวสำอางค์

นางสาวญาณิศา นุ่มนวล

.