ร่วมพิธีกรพิธีซ้อมและพิธีพลีกรรมตักน้ำ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ห้วยปากนาคราช

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ และว้นที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายมนตรี คงแก้ว ครูชำนาญพิเศษ ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้างานประชาสัมพันธ์โรงเรียน โดยการประสานจากนายวีรศักดิ์ บัวศรี นายอำเภอลานสกา ไปเป็นพิธีกรพิธีซ้อมและพิธีพลีกรรมตักน้ำ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ห้วยปากนาคราช ตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายศรีธรรม ราชแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ ในวันที่ ๗ – ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จะมีพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์และสมโภช ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ก่อนจะส่งไปเก็บไว้ที่กระทรวงมหาดไทย ต่อไป

คลิกดูภาพกิจกรรม