แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น จัดกิจกรรมวันทานาบาตะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันทานาบาตะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ (ตรงกับวันที่ ๗ กรกฎาคม ของทุกปี) ซึ่งเป็นการแสดงของนักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมวันสำคัญของประเทศญี่ปุ่น ส่งเสริมทักษะเรียนรู้และการทำงานเป็นกลุ่ม จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช มีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมแต่งกายสไตล์ญี่ปุ่น เพื่อร่วมกิจกรรมและสร้างบรรยากาศร่วมกัน ณ อาคารอเนกประสงค์ ๑๐๐ ปี กัลยาณีฯ

คลิกดูภาพกิจกรรม