“โครงการอบรมฝึกซ้อมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านดนตรีไทย” ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันเสาร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดและให้โอวาทนักเรียน กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านดนตรีไทย “โครงการอบรมฝึกซ้อมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านดนตรีไทย” ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมีนายบุญนำ สว่างภพ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นางแสนสุข สิงห์สุวรรณ รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นายสิทธิพร ฆังฆะ ผู้รับผิดชอบและดำเนินงานโครงการ ท่านวิทยากร พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระะการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องดนตรีไทยโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ฝั่ง ๒

คลิกดูภาพกิจกรรม