หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

20 กันยายน 2566 การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
11 กันยายน 2566 ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
8 กันยายน 2566 งานวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภาคใต้) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
22 สิงหาคม 2566 ดาวน์โหลดเกียรติบัตรการอบรมปฏิบัติการพัฒนาครูด้านการใช้เทคโนโลยี AI และการสร้างสื่อ AI บนโปรแกรมพื้นฐาน
18 สิงหาคม 2566 ประกาศผลการประกวด Infographic Design with CANVA ระดับ ม.ปลาย เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2566
16 สิงหาคม 2566 ปิดการเรียนการสอนเป็นการภายใน
15 สิงหาคม 2566 การประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ Art Contest เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2566
10 สิงหาคม 2566 ประกาศผลการประกวดสื่อคลิปวิดีโอ “นครสะอาดด้วยสองมือเรา”
5 สิงหาคม 2566 ขอเชิญนักเรียนร่วมประกวดส่งผลงาน Infographic Design with CANVA ระดับ ม.ปลาย เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2566
5 สิงหาคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566 วิชาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์และคอมพิวเตอร์
1 2 3 23

กิจกรรมเด่น

1 2 3 155

ข่าวการแข่งขันประกวดต่างๆ

25 สิงหาคม 2566 รับสมัครนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา 2566
18 สิงหาคม 2566 ประกาศผลการประกวด Infographic Design with CANVA ระดับ ม.ปลาย เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2566
15 สิงหาคม 2566 การประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ Art Contest เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2566
10 สิงหาคม 2566 ประกาศผลการประกวดสื่อคลิปวิดีโอ “นครสะอาดด้วยสองมือเรา”
5 สิงหาคม 2566 ขอเชิญนักเรียนร่วมประกวดส่งผลงาน Infographic Design with CANVA ระดับ ม.ปลาย เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2566
4 สิงหาคม 2566 ขอเชิญนักเรียนประกวดคำขวัญทางวิทยาศาสตร์ เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
27 กรกฎาคม 2566 กิจกรรม K.N. E-Sport 2023 Arena of Valor
18 กรกฎาคม 2566 ขอเชิญส่งผลงานประกวดภาพยนตร์สั้นทางวิทยาศาสตร์ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 2566
1 2

ข่าวฝ่ายงาน

15 กันยายน 2566 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทัวร์จัดกิจกรรมค่าย M.3 ASEAN Nation Camp 2023
4 กันยายน 2566 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทัวร์จัดกิจกรรมค่าย M.3 ASEAN Nation Camp 2023
28 สิงหาคม 2566 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมาบริการทัวร์จัดกิจกรรมค่าย M.3 ASEAN Nation Camp 2023
22 สิงหาคม 2566 ดาวน์โหลดเกียรติบัตรการอบรมปฏิบัติการพัฒนาครูด้านการใช้เทคโนโลยี AI และการสร้างสื่อ AI บนโปรแกรมพื้นฐาน
15 สิงหาคม 2566 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์สำหรับห้องเรียน SMGP จำนวน 8 รายการ
27 กรกฎาคม 2566 ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์สำหรับห้องเรียน SMGP จำนวน 8 รายการ
1 2 3 15

คนเก่งกัลยาณีฯ

1 2 3 30

  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียน

ภายในปี พ.ศ.2568 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นโรงเรียนคุณภาพ นักเรียนมีสมรรถนะตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการพัฒนา

ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช