หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

21 มิถุนายน 2565 ขั้นตอนการบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์รูปแบบออนไลน์
20 มิถุนายน 2565 รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว พนักงานร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
17 มิถุนายน 2565 เชิญชวนนักเรียนใช้บริการห้องสมุดออนไลน์(e-Library)โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
13 มิถุนายน 2565 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย
9 มิถุนายน 2565 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย
30 พฤษภาคม 2565 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย
27 พฤษภาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย
22 พฤษภาคม 2565 ตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2565 (ฉบับปรับปรุง) เริ่มใช้ตั้งแต่ วันที่ 23 พฤษภาคม 2565
1 2 3 19

ชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565

กิจกรรมเด่น

1 2 3 87

คนเก่งกัลยาณีฯ

1 2 3 13

ภายในปี พ.ศ.2568 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นโรงเรียนคุณภาพ นักเรียนมีสมรรถนะตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการพัฒนา