หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

20 มีนาคม 2566 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ
20 มีนาคม 2566 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab boy)-โครงการ SMGP
27 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ
23 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอเชิญชวนทุกท่าน บริจาคสิ่งของ เครื่องใช้ เพื่อส่งมอบให้กับผู้รอดชีวิตจากภัยพิบัติ และแผ่นดินไหวทั่วประเทศตุรกี และซีเรีย
23 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ
15 กุมภาพันธ์ 2566 ตารางสอบปลายภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2565
9 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ
31 มกราคม 2566 กำหนดการ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
1 2 3 23

กิจกรรมเด่น

1 2 3 128

คนเก่งกัลยาณีฯ

1 2 3 24

  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียน

ภายในปี พ.ศ.2568 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นโรงเรียนคุณภาพ นักเรียนมีสมรรถนะตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการพัฒนา

ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช